top of page

Spry Insight for Leaders 

 The ultimate online program

Spry Insight är ett 1-3 månaders långt program som hjälper er organisation att skapa ett fundament för långsiktig och hälsosam tillväxt och för att på sikt bli en fullt ut SPRY organisation. Programmet fungerar för alla typer av organisationer oavsett bransch eller storlek.

Under programmet kommer vi guida er steg för steg genom Spry Framework som utgör grunden för hållbar och hälsosamt tillväxt; att hitta ert Transformative Core Purpose, sätta ert High Value Impact Goal, identifiera era Growth Transitions, se de olika fokusområdenas betydelser, få insikt i var ni är idag och till sist prioritera vilka områdena som ger störst effekt att börja förflyttningen inom.

Ni får insikter, verktyg, mallar och kunskap med er under arbetet. Ni får tillgång till SPRY Growth Capability Platform vilket blir ert digitala stöd i i arbetet.

Vårt mål är också att att ni i framtiden ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna jobba vidare självständigt med att skapa makalös tillväxt.

Document.png

Download Spry Envision Program outline

Bakgrund-header-2.png

SPRY INSIGHT PROGRAM

Spry Framework

The ultimate framework for building exponential growth

Spry Framework creates the foundation for healthy and enduring growth. It helps organization's to unlock its full potential, turn it into breakthrough growth and to create value for the customer and other stakeholders

Arrow-blue.png

Program Outline

1.

Getting started

Introduktion till Spry, ramverket och metoden. Sätta mål, förväntningar, planering tid och resurser. Involvera din ledningsgrupp samt starta upp en intern arbetsgrupp med representanter från hela organisationen för mångfald och inkludering.

2.

Kick-Off  • Workshop Core Purpose

Uppstart med din egen interna arbetsgrupp. Arbeta fram kärnan i organisationens syfte. Förbereda för nästa steg samt hemuppgifter med intern och extern involvering.

3.

Workshop Outside – In

Med avstamp i hemuppgift utveckla syftet till att involvera kunder och omvärld. Förbered för nästa steg samt hemuppgift.

4.

Workshop Future Back • Transformative Purpose

Med avstamp i hemuppgift, utveckla syftet till att fånga framtiden och resan tillbaka till idag. Samla, analysera och förbered för hemuppgift och nästa steg.

5.

Workshop Envision

Formulera organisationens Transformative Core Purpose, arbeta fram High Value Impact Goal samt identifiera de viktigaste förflyttningarna (Growth Transitions).

6.

Workshop Impact

Verifiera och besluta Transformative Core Purpose, High Value Impact Goal och Growth Transitions. Koppla fokusområden till förflyttningarna och skatta betydelsen.

7.

Survey Involvement organization

Ta reda på var organisationen är idag genom att fråga medarbetare och kunder. Skapa tydlighet med hjälp av Growth Capability Scorecard.

8

Prioritize  • Next step

Analysera rekommenderad prioritering och organisationens Growth Transition Index. Besluta om slutgiltig prioritering och förbered för nästa steg, för att påbörja arbetet med förflyttningen (SPRY Move).

So, how do you achieve all of that and more?

What you will get and learn 

Programmets omfattning

 • 6 x 3 timmars workshop

 • 3 x 1 timmes check-in möten

 • Tillgång till SPRY Framework med guider, mallar och stöd

 • Tillgång till SPRY Growth Capability Platform, ert digitala stöd genom hela programmet

 

Med er från programmet får ni:

 • Insikter vilka strukturer, mönster och karaktäristiska som skapar en SPRY Organisation

 • En samsyn inom organisationen på hur organisationen ska utvecklas för att vara relevant idag och i framtiden

 • Verktyg och kunskap om hur ni framgångsrikt fortsätter arbetet med att transformera er organisation mot ert High Value Impact Goal (HVIG).

Who it's for (and who it's not for)

Who should enroll In Spry Insight program for Leaders?

There are some external prerequisites and some inner mindset requirements that will help you be fully prepared to make the most of this opportunity. 

Do these describe you and your business?

 • You have a team that runs the business together with you.

 • Your organization ... affärsförutsättningar ... vad

 • You believe in your people and that everyone can grow and contribute to a better world. 

 • You have a working product or service that you are ready to scale up to create more value and greater impact.

 • You are open for rethinking your playing field and reshaping how you work.

 • You are ready to embrace the support, tools, and guidance you need to grow your business without added friction and stress.

If this describe you, your team, and your business, you are ready to be part of the Spry Insight program for Leaders!

Frequently Asked Questions

Q1

Om vi väljer att gå programmet, vilka och hur många andra organisationer kan delta i samma program?

Vi anpassar grupperna så att de olika deltagande organisationerna ska få ut så mycket som möjligt i samverkan mellan deltagarna. Vi har max sex organisationer i samma grupp. Vi undviker att sätta konkurrerande organisationer i samma grupp. Ni kan också välja att köra programmet exklusivt för er egen organisation.

Q2

Hur mycket tid kommer vi i ledningsgruppen behöva lägga på programmet

Förutom tiden för våra gemensamma träffar och workshop bör ni avsätta en halv dag varannan vecka. Observera att det är tid som ni säkert redan lägger på affärsutvecklande, planerande och styrande aktiviteter men troligen på ett mindre strukturerat sätt och kanske utan något direkt resultat.

Q3

Genomförs programmet fysiskt eller digitalt? Hur samverkar vi med facilatorerna och resten av gruppen?

Programmet genomförs digitalt i de fall flera organisationer deltar. Om ni väljer att köra ett exklusivt program för er egen organisation kan programmet genomföras på plats och/eller digitalt. Samverkan sker i en digital community som enbart deltagare har tillgång till. Arbetet med er egen lednings- och arbetsgrupp sker direkt i Spry Growth Capability Plattform. 

Q4

Finns det hjälp och stöd att få om vi kör fast på hemmaplan?

Förutom att vara en del i den digitala communityn finns vi på SpryHouse nära tillhands för råd och stöd liksom support för frågor kring användning av plattformen. 

Bonuses

Bonus #1 - Nine Focus Areas - Digital Micro Learning Program

Ni får fri tillgång till ett digitalt utbildningsprogram bestående av 30 stycken 3-5 minuters micro-moduler om de nio fokusområdena som skapar förutsättningar och förmågor för att bygga hållbar och hälsosam tillväxt.

Bonus #2 - Spry Capability Growth Platform

Din organisation får fri tillgång till Spry Growth Capability Platform - Insight för hela din ledningsgrupp under 1 år.

bottom of page