top of page
  • Skribentens bildHelena Eketrapp

Arbetslivet förändras – vi behöver mer engagerade medarbetare, inte mer "utbildade"!

Uppdaterat: 20 maj 2021

Det råder ingen tvekan, nyckeln till framgång i vår förändringsbenägna värld, är engagerade medarbetare i en lärande och utvecklande miljö där det finns möjlighet att växa och använda sin fulla potential. Frågan är dock hur vi kan skapa och driva bestående engagemang för att möta framtiden? Jag ser många organisationer som lever kvar i gamla mönster och som fortfarande litar mest på traditionella metoder för att styra och ”utbilda” sina anställda genom kommando-och-kontroll och med enkelriktad kommunikation och att trycka ut information och innehåll. Men du skapar inte en lärande kultur och mer engagerade medarbetare på detta sätt! Den pågående diskussionen idag, hur organisationer ska möta framtidens sätt att arbeta, tar många olika vändningar. Att bygga en lärande organisation och en lärande kultur går hand i hand med den förändring som krävs, det är vi nog alla överens om. Många organisationer investerar också mycket i metoder och teknik som stöder lärande, men sanningen bakom de flesta av dessa investeringar är en plattform eller metod som pushar ut innehåll till medarbetarna. Det finns fortfarande en tro på "att lära" är samma som "att utbilda". Det kan såklart finnas ett visst stöd för samarbete och socialt lärande, men få ansträngningar görs för att driva den kulturella förändring som krävs i organisationen. Resultatet av investeringen kan i värsta fall bli ett bakslag; medarbetare känner att de inte är betrodda då de får ytterligare en “kommando-och-kontroll"-plattform på sig, de förstår inte nyttan och ser inte hur det hänger ihop med organisationens vision och syfte. Risken är att det bara kommer bidra till lägre engagemang på sikt.

Idag är de framgångsrika organisationerna de som är kreativa, innovativa i sin förmåga att respondera på förändringar i omvärlden. Detta i sin tur kräver engagerad människor och en ny arbetskultur. Det traditionella sättet att styra och utbilda genom enkelriktad kommunikation, kommando-och-kontroll skapar definitivt inte mer engagerade medarbetare!

För att få det rätt måste vi på djupet förstå faktorerna bakom omvandlingen av vårt sätt att arbeta. Hur ser en modern arbetsplats med en engagerande lärandekultur ut? Vad betyder ord som "arbetsplats" och "produktivitet" idag? Vad innebär det att vara engagerad? För att förstå den stora förändring och transformationen som pågår och som påverkar oss alla behöver vi förstå faktorerna bakom omvandlingen och även de mänskliga behoven i denna nya era. Om vi tittar tillbaka i tiden hade vi strategier som kan illustreras av ett stoppur; vi fokuserade på effektiva och optimerade processer, göra samma sak repetitivt, skala med maximal effekt, arbeta med marginalerna, kommunicera med "arbetarna" på strikt ”att veta” sätt, med hierarkier och principer för kommando och kontroll. I denna miljö var det traditionella sättet att utbilda och styra, genom att trycka ut information och formellt innehåll till medarbetarna det enklaste sättet att agera. Och denna strategi fungerade tillräckligt bra när informationen var begränsad, när världen var förutsägbar och stabil nog. Men det är inte längre tillräckligt när omvärlden utvecklas snabbt omkring oss, inte en gång per årtionde, en gång om året utan varje vecka och dag. Frågan är hur vi ska anpassa oss, utvecklas och respondera, som individ, som ett team, som en organisation, när världen omkring oss är i ett konstant tillstånd av förändring? Hur kan du kontinuerligt lära dig och hålla dig uppdaterad? Plötsligt kan ett team, eller ett helt företag, tycka att det är mycket effektivt att göra fel saker. Och en organisations sätt att agera kan i sin tur bidra till en mycket oengagerad arbetskraft vilket blir ett verkligt problem, det blir ett överlevnadsproblem. Mot bakgrund av detta måste vi förstå vad som motiverar människor att kliva in och göra sitt allra bästa och använda sin fulla potential, att samarbeta och bidra till organisationens framgång? Arbete är inte en rent funktionell sak i vårt liv, många spenderar åtta timmar per dag eller mer, försöker skapa något, bidra och få bekräftelse. De flesta av oss vill göra skillnad för att vilja engagera oss. Så, arbetet har denna djupt viktiga, även känslomässiga påverkan på våra liv. Om vi inte känner förtroende och förstår syftet med vårt arbetet och vårt uppdrag kommer vi aldrig att känna samhörighet med vårt företag eller bli engagerade. För att möte framtiden behöver varje organisation en ny uppsättning strategier:

  • Transparens och tydliggörande av organisationens syfte ger bättre resultat än protektionism. Det bygger förtroende och skapar meningsfullhet.

  • Att samarbeta och hitta svaren tillsammans är helt klart en bättre strategi än att kämpa ensam i överflödet av information

  • Att stärka beslutsfattandet, att trycka ut det längre ut i organisationen är snabbare än kommando och kontroll. Det bidrar också till i ett varaktigt engagemang över tid.

Dessa tre strategier är alla sammankopplade och driver den transformation som behövs. När medarbetare och ledare är utrustade med den större bilden, dvs organisationens syfte, när de har verktyget för att kommunicera och är engagerade i verkliga samarbeten, när de kan dela och lära av varandras erfarenheter, och när de har alla förutsättningar för att lyckas i sitt arbete, skapas det automatiskt en mer hälsosam, mer innovativ, lyhörd och effektiv organisation.

Var och en av oss kan uppnå fantastiska saker ensam men när vi känner samhörighet med ett större syfte, får vårt arbete en ny innebörd och vi kan alla uppnå så mycket mer.

Med detta i åtanke, behöver organisationer sluta göra som man alltid gjort och öppna upp för nya sätt att möta framtiden. Som organisation behöver vi fokusera på att stärka våra medarbetare och ge dem förutsättningar att vara sitt bästa jag och använda sin fulla potential. Organisationer behöver spendera mer kraft på att tydliggöra sitt syfte för att bygga förtroende för organisationen, arbeta med kulturförändring och ledarskap och skapa en öppen kommunikation.

Vi behöver också satsa på teknik och plattformar som stöder de strategier som driver engagemang i stället för att investera i de traditionella kommando-och-kontroll-plattformar.


8 visningar

Comments


bottom of page