top of page
  • Skribentens bildHelena Eketrapp

Dubbelriktat tänkande säkerställer relevans idag och i framtiden

Att bygga hållbar och hälsosam tillväxt är nog det som de flesta organisationer strävar efter - även om det tar väldigt olika uttryck. Och det är en utmaning, hur kan vi balansera “här och nu” med att bygga för framtiden.


Många organisationer upplever i att man fastnar i “här och nu frågor”. Forskning visar också på att ledare ägnar så mycket som 50 procent av sin tid till reaktiva åtgärder, dvs släcka bränder. Samtidigt så syftar många initiativ till att bygga för framtiden.


Organisationer blir delade i två läger, ett läger som ägnar sig att dagens utmaningar, och ett läger som ägnar sig åt framtiden. Men att dela en organisation i dessa två läger, där respektive läger ägnar sig åt att utveckla förmåga att lösa sin specifika uppgift (“här och nu” eller “framtid”) är inte en framkomlig väg. Här-och-nu lägret blir reaktiva och slåss för att bevara, och framtids-lägret ägnar sig åt sakar om som är långt borta från organisationens själ och relevans.

 

Att bygga förmåga för att kunna utvecklas och växa hållbart och värdeskapande kräver ett nytt sätt att tänka och verka. Ett sätt där vi både tar hänsyn till kortsiktiga krav, här och nu, och samtidigt tar hänsyn till de krav vi tror att framtiden för med sig, en framtid som kan vara ganska oviss och föränderlig. Och vi behöver göra det samtidigt och integrerat, dvs inte i två olika läger.

 

För att överbrygga det gap som uppstår mellan verksamheten som den är idag och de krav som finns i framtiden, behöver vi alla i organisationen ha förmågan till dubbelriktat tänkande.  Det kan beskrivas som förmågan att aktivt investera i att forma framtiden utan att tappa blicken från vad som krävs för att vara framgångsrik idag.
Vi behöver vara bra på att stärka vår verksamhet för att möta “idag” - Vad kan vi förstärka och accelerera, eller sluta göra, för att skapa bättre förutsättningar för verksamheten idag? Och, vi behöver vara bra på att transformera verksamheten för att möta framtiden - Vad behöver vi i grunden förändra för att förbereda verksamheten för framtiden?

Dubbelriktat tänkande hjälper oss att jobba utifrån och in, från framtiden och tillbaka. Det förbereder organisationen och gör den robust och anpassningsbar inför de utmaningar vi står inför. Det ger oss också valmöjligheter trots den osäkerhet och komplexitet vi kommer att möta på vägen. Det hjälper oss att se problem med nya ögon för att hitta en väg framåt. 

Dubbelriktat tänkande hjälper oss att prioritera de initiativ som pågår här och nu och välja det som hjälper oss att bygga för framtiden. 

Genom att definiera vår ambition för framtiden blir det lättare att välja och framför allt att välja bort. Det som skapar värde kan accelereras. Och tvärtom, det som inte bygger för framtiden kan avslutas för att frigöra tid och resurser för att skapa ännu mer värde.

I våra organisationer behöver alla vara med på våra framtidsberättelser - vilka vi vill vara som organisation? Och vi behöver förstå våra organisationers syften, alltså varför vi behövs? Då kan vi tillsammans staka ut riktningen för resan, och den hjälper oss att vara relevanta nu och här, och samtidigt har siktet framåt. 


 

Använder din organisation hela sin potential?


Använder din organisation hela sin potential? Eller finns det saker som hindrar er från att utvecklas och växa hållbart och värdeskapande?


Tänk om du visste att din organisation bara nådde 40% av sin fulla potential? Skulle det inte förändra hur du tänkte på strategi?

SpryHouse har baserat på forskning, identifierat nio motor som beskriver de förutsättningar och förmågor som är gemensamma för organisationer som har lyckats bygga långsiktigt värde och en sund och varaktig tillväxt och vad organisationer kan göra för att öka dess mognadsgrad. Läs mer här … 


På SpryHouse hjälper vi organisationer att skapa förutsättningar att leva i ständig förändring, frigöra outnyttjad potential och omvandla det till förmåga, engagemang och innovationskraft som skapar värde på riktigt och till alla intressenter.


Vår tes är att många företag använder maximalt 40% av sin fulla potential. Vi tror på att alla organisationer kan frigöra mer potential och växa hållbart, hälsosamt och värdeskapande.


6 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page