top of page
Bakgrund-header-2.png

PRODUCTS

Start growing with Spry Growth Capability Platform today

Find your Organizations growth blockers and unlock the full potential of your organization

The ultimate SaaS platform for empowering your organization's growth capability

webb-spry platform.png

Aligned with Spry Loop and Spry Framework

Spry  Growth CapabilityPlatform is a SaaS platform. It discover the untapped potential in your organization and turn it into breakthrough growth. Knowledge and process support for Spry Loop and Spry Framework is integrated in the platform.

Arrow-blue.png
Spry Loop-Move-Insight.png

The platform includes Spry Insight och Spry Move.

Spry Insight

Med SPRY Insight byggs ett fundament för att skapa hållbar och hälsosam tillväxt och en insikt vad som har störst påverkan för att skapa en makalös tillväxtkraft. Med stöd av Spry Insight formar organisationen sitt syfte (Transformative Core Purpose), sätter upp sitt stora mål (High Value Impact Goal) och identifiera vilka förflyttningar (Growth Transitions) som krävs för att röra sig mot det stora målet.

 

Spry Insight omfattar bland annat:

 • Stöd för att utveckla och dokumentera organisationens Transformative Core Purpose,  High Value Impact Goal och Growth Transitions.

 • Stöd för att analysera betydelsen för varje fokusområde för respektive förflyttning (Growth Transition).

 • Kund- och medarbetarenkäter med färdiga frågeställningar för att analysera nuläge för respektive fokusområde.

 • Growth Capability Scorecard för att skapa tydlighet kring nuläget och önskad förflyttning

 • Prioriteringsstöd för vilket fokusområde som ger störts värde att utveckla.

 • Möjlighet att följa utvecklingen med hjälp av Growth Transition Index.

Spry Insight includes:

 • Toolbox for Envision, Explore and Prioritize

 • Survey, Scorecard, Analytics Tools

 • Built-In knowledge about Spry Framework

 • Admin website 

 • Group login 

 • Step-by-Step Tutorials

 • Best practices

 • Online support and advice

 • Member of Spry Community

Spry Insight

Spry Move

Med SPRY Move skapas sedan en kontinuerlig förflyttning inom prioriterade fokusområden med fokus på att skapa värde och betydelse, och med medarbetaren i centrum.

 

Spry-Appen driver förändringen i ert dagliga arbete genom att skapa en riktad dialog och gemensamma uppdrag med fokus på önskad förflyttning. Och detta i samklang med verkliga affärsproblem och utmaningar som finns i organisationen.  

Spry Move includes

 • Toolbox for Engagement and Movement

 • Spry App for driving tranformation

 • Spry Cards

 • Self Registration

 • User login

 • GDPR Compliant

 • And much more

Planned launch October 2022

Spry Move

Benefits of SpryHouse Growth Capability platform and Growth Loop Toolkit

 • Discover the untapped potential and improve the growth of your organization by leveraging the Spry Growth Loop Toolkit.

 • Improve your skills and capabilities and meet your strategic goals by learning by best practice and from other organizations.

 • Get the job done more quickly and never start from scratch again with our from best-practice ready-made Framework and Tools and fully editable templates.

 • Help your stakeholders and become your organization's growth expert with world-class approaches to resolving common business problems.

 • Get free support and advice from our experts, at no extra cost.

 • It cost us more than $100,000 to create the Spry Growth Loop Toolkit. Get the Toolkit for a fraction of this cost.

 • We have worked more than 5,000 hours over the past three years to create the world's best Growth Framework. Don't reinvent the wheel. Download now.

 • Hiring top-tier consultants for a management consulting project would cost you more than $100,000 - a lot more expensive than purchasing the Spry Growth Loop Toolkit.

There's a better way to grow

Discover the untapped potential of your organization and turn it into breakthrough growth

SpryHouse offers a SaaS platform, a framework, tools and methodology that helps your organization grow without compromise.

What is unique about SpryHouse is its simplicity, its holistic perspective and the fact that it puts people at the very center. SpryHouse unfolds the smartness of your organization!

bottom of page