top of page
Bakgrund-header-2.png

TERMS OF SERVICE

TERMS OF SERVICE

Här hittar du användarvillkoren för www.sprayhouse.com,  den så kallade Terms of Service. Dessa användarvillkor gäller för denna webbplats och alla tillhörande egendomar. Fysiska såväl som virtuella. Det betyder att du accepterar dem för denna webbplats samt även andra så kallade under domäner till denna webbplats.

Du godkänner automatiskt denna webbplats användarvillkor genom att använda dig av denna webbplats. Detta avtal är bindande.

Här nedan följer våra användarvillkor (Terms of Service).

​Allmänt och begränsningar i användandet

All information som publiceras på www.sprayhouse.com och våra eventuella undre domäner kommer alltid från källor som bedöms vara tillförlitliga. Vi, och eventuella tredje parter, garanterar dock aldrig att informationen är den senaste, uppdaterad och/eller korrekt. Vi kan komma att ändra, lägga till eller helt ta bort information här utan förvarning. Vi kan heller inte garantera eller hållas ansvariga för att tjänsten och webbplatsen alltid är tillgänglig. Avbrott kan förekomma i sällsynta fall.

Information som finns på dessa sidor ska aldrig (under inga som helst omständigheter) ersätta råd och rekommendationer från myndigheter eller motsvarande.

Denna webbplats vänder sig till personer som söker information och fördjupad kunskap om samt stöd i de ämnen vi fokuserar på (och därtill närliggande kunskapsområden).

Ansvarsbegränsningar

Inhämtande av information från denna webbplats sker på egen risk och under eget ansvar. Vi ansvarar ej för någon form av skada (indirekt eller direkt), inga kostnader, inga förluster eller andra typer av anspråk som eventuellt skulle kunna tänkas uppkomma som resultat av användningen av 

 

Varumärke och vår upphovsrätt

Vi förbehåller oss alla rättigheter (upphovsrätt, äganderätt samt immateriella rättigheter) till samtlig information publicerar på dessa sidor.

Detta gäller även eventuella tredje parter som publicerar information på denna webbplats. Detta förbehåll gäller i samtliga länder, EU, USA och Asien. Det är helt och hållet förbjudet att publicera, överföra, lagra eller reproducera delar av eller hela innehållet av www.sprayhouse.com utan vårt skriftliga eller muntliga tillstånd. Detta förbehåll är undantaget ned lagring på datorer, surfplattor, telefoner eller andra digitala verktyg som används för åtkomst av denna webbplats. Undantaget gäller även för utskrifter av information för personligt eller professionellt bruk. Vi tillåter att information och innehåll här på dessa sidor citeras under förutsättningen att den nu gällande upphovsrättslagstiftning efterföljs. Citerar du information förutsätter det att du alltid anger källan till den citerade informationen. Citationsrätten är undantagen våra eventuella varumärken och olika former av logotyper eller motsvarande typer av material.

Tredje part som lämnar information via olika kanaler på denna webbplats, till exempel chattar, eller kommentars fält är förbjudna att publicera information som de själva inte har fullständiga rättigheter till.

Länkning och annat

Vi publicerar när det är relevant länkar till andra webbplatser.

Det innebär dock aldrig att en sådan länk innebär en garanti eller rekommendation från vår sida av den länkade webbplatsens eventuella tjänster, produkter eller andra erbjudanden. När du klicka på en länk publicerad av oss så sker det alltid på egen risk. Vi kan inte hållas ansvariga för innehållet på andra webbplatser utanför vår kontroll. Inte heller för lämpligheten, tillgängligheten eller användningen av information från annan, tredje parts, webbplats. Vi strävar alltid efter att länka till kvalitativ information, men vi har inte möjligheten, tiden, eller resurserna att kontrollera riktigheten, sanningen eller trovärdighet och liknande på alla webbplatser vi länkar till.

Vid länkning till www.sprayhouse.com  ska alltid denna webbplats öppnas i ett separat fönster, flik eller webbläsare. Information och sidor från denna webbplats får aldrig visas tillsammans med andra webbplatsers logotyper eller varumärken. Detta gäller särskilt så kallade HTML frames.

 

 

Lagen och tillämpbarhet

Dessa användarvillkor (Terms of Service) och allt innehåll på denna webbplats ska tolkas i enlighet med den svenska lagstiftningen. Gällande jurisdiktion är den svenska domstolar.

Tvister och andra rättsliga processer i samband med innehåll och information på ska lösas enligt svensk lag.

bottom of page