top of page

Relevant idag och i framtiden.
Skapa en lärande organisation.

Spry AI-baserade digitala plattform stödjer transformationen till en lärande organisation för att utvecklas och växa hållbart och värdeskapande.

gifmaker_me (2).gif

Den ultimata end-to-end plattformen för att utveckla din verksamhet till en lärande organisation

Analysera din organisations förmåga att utvecklas till en lärande organisation

Skaffa kunskap om organisationens mognad inom de olika motorerna som hjälper organisationen i sin transformation mot en lärande organisation.

scorecard SWE.png

Nio motorer för att utveckla och stärka den lärande organisationen

De nio motorerna beskriver principer och egenskaper som är gemensamma för organisationer som har lyckats i transformationen till en lärande organisation.

Skapa bestående värde genom att låta syftet styra strategin. Använd organisationens syfte  för att skapa en delad vision och som grund för allt organisationen gör

Förmåga att se organisationen som ett system, hur varje del påverkar och tillsammans verkar för att skapa långsiktigt hållbara vägval och prioriteringar.

LÄS MER

Sätta kunden i centrum, med empati och lyhördhet, i affärs- och produktutveckling såväl som i interna processer och beslut

LÄS MER

Förmåga att snabbt respondera på förändringar i omvärlden med förändrade och nya värdeskapande arbetssätt, affärsmodeller och erbjudanden.

Förmåga att acceptera, implementera och använda möjligheterna med ny teknik och att använda teknik för att driva förändring.

LÄS MER

Designa för samarbete för att främja mångfald, inkludering och lika möjligheter och som öppnar upp för olika perspektiv och kollektivt lärande.

LÄS MER

Öppna och transparenta ledare som ger mandat och arbetar för att bygga förmåga och trygghet hos människor och team att fatta beslut och lösa komplexa problem.

LÄS MER

Kultur där alla är passionerade och ihärdiga i att lära, utvecklas och växa tillsammans, med fokus att se möjligheter istället för problem och samtidigt förmåga att ifrågasätta befintliga antaganden.

LÄS MER

Kontinuerlig och dynamisk utveckling av strategiska färdigheter och teams kollektiva kompetens.

LÄS MER

Vilken organisation vill du vara i?
Du har ett val!

En IDLE organisation har stagnerat och slåss för sitt existensberättigande med befintliga arbetssätt, produkter och tjänster. Den styrs av kortsiktiga finansiella mål, direktiv och rapportering.

En IDLE organisation använder mindre än 40% av sin potential.

Measure Growth Maturity

En SPRY* organisation är ständigt lärande, snabbrörlig och full av liv och energi. Den växer hållbart och hälsosamt. Den drivs av sitt syfte och längtar hela tiden efter att leverera mer värde.

En SPRY organisation använder mer än 80% av sin potential.

* En SPRY organisation är en lärande och transformativ organisation.

Spry metodik bygger på bred forskning och mångårig erfarenhet

Bakom Spry ramverk och metodik ligger djup och bred forskning och med synergier mellan flera discipliner samt mångårig erfarenhet inom relevanta områden.

Håll dig uppdaterad med våra senaste insikter om lärande och transformativa organisationer, digital transformation, organisationsdesign, organisatorisk potential, ledarskap, strategi och andra ämnen som är relevanta för din organisation.

bottom of page