top of page
Forskning och metodik bakom SpryHouse

Spry metodik bygger på bred forskning och mångårig erfarenhet

Bakom Spry ramverk och metodik ligger djup och bred forskning och med synergier mellan flera discipliner samt mångårig erfarenhet inom relevanta områden.

Forskning spry.png

Ett holistiskt synsätt där flera discipliner samverkar 

Spry metodik bygger på forskning inom design- och systemtänkande, psykologisk trygghet, ledarskap, strategi, komplexitet, lärande i arbetslivet, agila organisationer, transformativa och lärande organisationer, organisationsdynamik, beteendevetenskap, förändringsledning, dialogmetodik och speldesign.

Bakom Spry metodik ligger också mångårig erfarenhet av utveckling av transformativa och lärande organisationer, förändringsarbete, team och ledarskapsutveckling och praktiskt arbete med utveckling av medarbetare, team och organisationer.

Forskning bakom Spry ramverk och metodik

Område: Transformativa, värdeskapande och syftesdrivna organisationer

Thomas Malnight, Emeritus Professor of Strategy, IMD Business School, Lausanne, forskning om framgångsrika företag

Henrik Eriksson, professor Service Management and Logistics, Chalmers Tekniska Högskola.

Gary Hamel, Professor London Business School och University of Michigan.

Område: Leda och organisera för komplexitet

Klara Palmberg Broryd, Civilingenjör och forskare från Luleå tekniska universitet, teknologie doktor i komplexitet

Områden: Growth Mindset och Grit

Carol Dweck, Professor of Psychology at Stanford University.

Angela Duckworth, American academic, psychologist, and popular science author

Område: Psykologisk trygghet, sårbarhet, transparens, tillit

Amy Edmondson, Novartis Professor of Leadership and Management at the Harvard Business School

Brené Brown, Research professor at the University of Houston

Louise Bringselius, associate Professor Management, Handelshögskolan Stockholm 

Område: Ledarskap

Simon Elvnäs, Industridoktorand, Magister Industriell Arbetsvetenskap, Människa, Teknik & Organisation, Legitimerad Arbetsterapeut

Julia Ernesta Romanowska, forskare och medicine doktor Karolinska Institutet

Område: Ekonomi och urbanisering

Kjell A. Nordström, Handelshögskolan i Stockholm M.B.A and Ph.D, International Business

Område: Lärande organisationer, systemtänkande

Peter Senge, Fifth Discipline, the Art & Practice of Learning Organizations

Område: Lärande kultur

Robert Kegan Professor of Adult Learning and Professional Development at the Harvard Graduate School of Education.

Område: Livslångt lärande i arbetslivet i Sverige

RISE – Research Institutes of Sweden

Encell - Nationellt kompetenscenter för livslångt lärande

Område: Digital Transformation och Innovation

Clayton Christensen, Professor Harvard Business Scool

Johan Frishammar,  professor Entreprenörskap & Innovation LTU

* På denna sida presenteras ett urval av forskning, modeller och inspirationskällor som ligger bakom Spry metodik, ramverk och plattform. Spry utvecklas hela tiden och nya möten, nya inspirationskällor, ny forskning och nyvunna erfarenheter bidrar till denna ständigt pågående utveckling.

Forskning och modeller bakom Spry platform

Område: Transformation av organisationer och individer

Theory U, av Otto Scharmer, MIT Management Sloan School.

Appreciative Inquiry av David Cooperridder, Professor, Organizational Behavior

Område: Innebörden och betydelsen av frågor för att driva förändring, mognadsmodell för förändring

Pia Lauritzen, PhD in Philosophy. Author

Område: Dialogmodeller, team och organisatoriskt lärande

Peter Senge, Fifth Discipline, the art & Practice of Learning Organizations

Område: Fyra nivåer av psykologisk trygghet

Timothy R Clark, professor Oxford University,  specialist in the environmental humanities and deconstruction. 

Område: OBM, Beteendepsykologi, nudging & facilitering, spelteori & speldesign

Niklas Laninge, psykolog mfl.

Publikationer som har inspirerat till Spry

Sveriges bästa verksamheter, Henrik Eriksson, 2019.

 

The 3 Rs of preparing your organization for the futureTracey S. Keys Kees Van Der Graaf Thomas W. Malnight, 2013

Systemsyn i praktiken, Lennart Wittberg, 2023

Komplexitet : enklare navigerat, bättre hanterat - så driver du utveckling i komplexa system, Klara Palmberg Broryd, 2021

 

Technology Fallacy -How people are the real key to Digital Transformation, Gerald C. Kane, Anh Nguyen Phillips, 2022

 

Fifth Discipline, the art & Practice of Learning Organizations, Peter Senge, 1990, 2006

Lead from the Future: How to Turn Visionary Thinking into Breakthrough Growth, Mark Johnson, 2020

Leading without authority, competing in the new world of work, Keith Ferrazzi, 2020

An Everyone Culture – Becoming a Deliberately Developmental Organization, Lisa Laskow Lahey/Robert Kegan, 2016

Doing Agile Right - Transformation Without Chaos, Darrell Rigby, Sarah Elk, Steven Berez, 2020

Cultural Renovation: 18 Leadership Actions to Build an Unshakeable Company, Kevin Oaks, 2021is going on 

Start With Why - How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, Simon Sinek, 2011

Hit Refresh - The Quest to Rediscover Microsoft's Soul and Imagine a Better Future for Everyone, Satya Nadella, Greg Shaw, Jill Tracie Nichols, 2017

Dumhetsparadoxen: Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar,  Mats Alvesson, André Spicer (2019)

Humanocracy - Creating Organizations as Amazing as the People Inside Them, Gary Hamel , Michele Zanini, 2020

The Open OrganizationJim Whitehurst, Gary Hamel, 2015

HBR Idea Cast Podcast, samt diverse artiklar från Harvard Business Review.

Artiklar från Spry med djupa analyser baserade på forskning och erfarenhet

Varför behöver syftet vara i kärnan  organisationers strategi?

Unik metod för kraftfulla resultat

Med vår unika metod metodik kan organisationer identifiera sambanden och relationerna mellan olika delar av det organisionella systemet, hur delarna bidrar till organisationens totala framgång och vilka förutsättningar och förmågor organisationen behöver utveckla för att skapa ett ständigt lärande, anpassa sig till förändringar och driva innovation - för att kunna utvecklas och växa hållbart och värdeskapande. 

Genom ett holistiskt synsätt på organisationen, att digitalisera delar av transformation med stöd av AI och kombinera den med våra algoritmer levererar vi en unik metodik som gör skillnad och ger mätbara resultat.

Sprinter.png

Vill du lära dig mer om transformativa och lärande organisationer?

Håll dig uppdaterad med våra senaste insikter om lärande och transformativa organisationer, digital transformation, organisationsdesign, organisatorisk potential, ledarskap, strategi och andra ämnen som är relevanta för din organisation.

bottom of page