top of page
En transformativ organisation

En transformativ organisation är och förblir relevant i dagens snabba föränderliga värld.

I en transformativ organisation skapas den dynamik som behövs för att organisationen ska ha förmåga att vara i ständig förändring, och hela tiden kunna lära, utvecklas hållbart och värdeskapande och förflytta sig i rätt riktning.

 

För att vara relevant idag och i morgon.

En transformativ organisation är ett komplext system där teknologi, arbetssätt, människor och kultur samspelar optimalt.

Ways of designing organizations

Transformativa organisationer är bättre

Forskning visar att transformativa organisationer är 92% bättre på att innovera än traditionella organisationer.

Transformativa organisationer har förmåga och tålighet att leva i ständig förändring och samtidigt utvecklas hållbart och värdeskapande.

Transformativa organisationer är bättre att lyssna in kunders behov, snabbare på att anpassa sig efter omvärlden, har förmåga att se möjligheter istället för problem och mycket bättre på att skapa värde både för sina kunder och övriga intressenter.

Transformativa organisationer lockar till sig de bästa människorna - de bästa medarbetarna, de bästa kunderna, och de bästa leverantörerna och samarbetspartnerna.

En transformativ organisation använder hela sina potential!

Nio motorer för att stärka den transformativa organisationen

Spry tar avstamp i nio motorer, som är avgörande för att bygga och upprätthålla en transformativ organisation.

De nio motorerna beskriver egenskaper som är gemensamma för organisationer som har lyckats bygga en transformativ organisation, för att skapa långsiktigt värde och en sund, varaktig tillväxt.

 

De nio motorerna täcker tillsammans in kultur, människor, arbetssätt och teknik och har alla påverkan på varandra och ett ömsesidigt beroende.

Motorer.png

I den transformativa organisationen är dess framgång allas angelägenhet

I den transformativa organisationen är dess framgång, och utmaningar, allas angelägenheter. I den ”vanliga” organisationen är dina arbetsuppgifter din angelägenhet, teamets uppgifter teamets angelägenhet och så vidare

 

En transformativ organisation är en plats där människorna i den kontinuerligt upptäcker hur de skapar sin verklighet och hur de kan förändra den för att bidra till organisationens framtid.

Inom forskning definieras en transformativ organisation som en verksamhet som har förmåga att leva i ständig förändring och som ständigt omvandlar sig själv för att bättre möta framtiden. 

Den transformativa organisationen har förmåga att aktivt investera i att forma framtiden utan att tappa fokus på vad som krävs för att vara framgångsrik idag

Dubbelriktat tänkande.png

En transformativ organisation har utvecklat förmågan till dubbelriktat dubbelriktat tänkande, dvs förmågan att kunna balansera mellan att stärka organisationens grund, för att vara relevant här och nu, och samtidigt aktivt investera i att transformera verksamheten för att vara relevant i framtiden.

bottom of page