top of page
Spry Platform

Spry Platform är en AI-baserad tjänst för att bygga en transformativ och lärande organisation.

Spry Platform, baserat på Spry's metodik och ramverk*, gör det enkelt att komma igång och hålla i det ständigt pågående arbetet att vara en transformativ och lärande organisation.

 

Nyckelord för Spry Platform är transparent, medarbetardrivet och mätbart.

Spry's metodik och ramverk är baserat på forskning och beprövade principer för att bygga transformativa och lärande organisation.

Spry-platfrom.png

Så här fungerar det

Spry Platform består av två delar, Spry Insight och Spry Elevate, som tillsammans skapar en unik lösning. Och de bästa av allt, din organisation kan välja var och hur ni vill börja, beroende på er ambition. 

Spry Insight implementerar ett fundament och förutsättningar i verksamheten för den transformativa och lärande organisation. Spry Elevate integrerar fundamentet i verksamhetens kärna för att skapa verklig förflyttning till att bli en transformativ och lärande organisation.

Spry Insight

Implementera en stabil grund för den transformativa och lärande organisationen

Engines without titles.png
  • Bygg ett fundament för den transformativa och lärande organisationen med ett tranformativt syfte, ett stort värdeskapande mål och medvetna förflyttningar.

  • Skapa ett gemensamt språk för den transformativa och lärande organisationens principer – genom de nio motorerna.

  • Lär om motorerna och skapa förståelse för motorernas betydelse och påverkan. 

  • Mät organisationens nuläge och mognadsnivå för varje motor och som helhet.

  • Skaffa insikt om vilka motorer som bör prioriteras, i relation till de medvetna förflyttningarna, i ett nästa steg i SPRY Elevate

Spry Elevate

Integrera den transformativa och lärande organisationens principer

Engine-in-focus SWE.png
  • Integrera principer för den transformativa och lärande organisationen med fokus på de prioriterade motorerna.

  • Skaffa en djup förståelse för orsaken till nuläget för respektive prioriterad motor

  • Utforska organisationens potential, möjligheter och utmaningar för respektive prioriterad motor.

  • Driv förändring och transformation genom att förflytta organisationen från efterlevnad till ett djupt engagemang för respektive prioriterad motor.

  • Analysera resultatet, skala det som fungerar och välj bort det som inte gör det.

Transformationen till en transformativ och lärande organisation i åtta
enkla, tydliga och värdeskapande steg

Spry Platform process

Spry Insight - Implementera en stabil grund för den transformativa organisationen

Med Spry Insight bygger ni ett fundament för den transformativa och lärande organisation genom att ge organisationen ett gemensamt språk. Med SPRY Insight skaffar ni insikt och kunskap om organisationens nuläge och definierar er målbild.

Spry Insight
Spry Envision

Envision - Bygg ett fundament för hållbar och värdeskapande utveckling

Sätt ett fundament för den transformativa och lärande organisation med målet att verksamheten ska kunna utvecklas och växa hållbart och värdeskapande och använda hela sin potential.

Impact - Skaffa insikt om vad som har störst påverkan

Skapa insikt om, och förståelse för, de motorer som just nu har störst betydelse för organisationens resa till en transformativ och lärande organisation för att kunna utvecklas hållbart och värdeskapande.

Spry Impact
Spry Explore

Explore - Utforska organisationens mognad 

Skaffa kunskap om organisationens mognad för de olika motorerna som hjälper organisationen på resan till en transformativ och lärande organisation. Skapa en gemensam bild av nuläget över hela organisationen.

Prioritize - Lägg resurser på det som ger mest nytta

Lägg fokus på det som har störst påverkan och betydelse för framgångsrik förflyttning mot en transformativ och lärande organisation och för att organisationen ska röra sig i rätt riktning mot sitt stora värdeskapande mål.

Spry Prioritize

Spry Elevate - Integrera den transformativa organisationens principer

Med Spry Elevate skapar ni en mätbar förflyttning med stöd av en medarbetardriven, transparent och riktad dialog och genom att integrera principerna för den transformativa och lärande organisationen på djupet i kärnan av verksamheten.

Spry Elevate

Interact - Skapa interaktion, medvetenhet och engagemang

Utforska och synliggör organisationens potential inom de prioriterade motorerna med en medarbetardriven transparent och interaktiv dialog.  Skapa trygghet, medvetenhet, vilja och engagemang för transformationen.

Spry interact
Spry Move

Move - Skapa en förflyttning i önskad riktning

Utveckla och förändra beteenden, arbetssätt och kultur för de prioriterade motorerna genom att skapa ett lärande och en rörelse i rätt riktning - interaktivt, transparent, kollektivt och mätbart. 

Analyze - Analysera vad som fungerar och bidrar till transformationen

Studera och analysera vad som händer, både för de prioriterade motorerna, övriga motorer och organisationen i stort. Skaffa insikt om vad som hjälper organisationen att förflytta sig i rätt riktning, och vad som inte gör det.

Scale - Skala det som fungerar utifrån data-drivna beslut

Utgå från lärande och insikter för att fatta data-drivna beslut om vad som ska skalas, eller inte.

Börja i liten skala för att minska risken och skala det som fungerar och som bidrar till rörelse i önskad riktning. Välj andra perspektiv eller prova något annat för det som inte fungerar.

Behöver du hjälp att gå från tanke till handling?

Vi vet hur du kan skapa en organisation som kan verka i ständig förändring och samtidigt utvecklas hållbart, värdeskapande och använda hela sin potential.

Unik metod för kraftfulla resultat

Med vår unika metod metodik kan organisationer identifiera sambanden och relationerna mellan olika delar av det organisionella systemet, hur delarna bidrar till organisationens totala framgång och vilka förutsättningar och förmågor organisationen behöver utveckla för att skapa ett ständigt lärande, anpassa sig till förändringar och driva innovation - för att kunna utvecklas och växa hållbart och värdeskapande. 

Genom ett holistiskt synsätt på organisationen, att digitalisera delar av transformation med stöd av AI och kombinera den med våra algoritmer levererar vi en unik metodik som gör skillnad och ger mätbara resultat.

Vår metod bygger på forskning inom design och systemtänkande, psykologisk trygghet, ledarskap, strategi, komplexitet, lärande i arbetslivet, agila organisationer, transformativa och lärande organisationer, organisationsdynamik, beteendevetenskap, förändringsledning och dialogmetodik.

Bakom metoden ligger också mångårig erfarenhet av utveckling av transformativa och lärande organisationer, förändringsarbete, team och ledarskapsutveckling och praktiskt arbete med utveckling av medarbetare, team och organisationer.

bottom of page