top of page
En lärande organsation

En lärande organisation är och förblir relevant i dagens snabba föränderliga värld.

I en lärande organisation skapas den dynamik som behövs för att organisationen hela tiden ska kunna lära, utvecklas hållbart och värdeskapande och förflytta sig i rätt riktning.

 

För att vara relevant idag och i morgon.

En lärande organisation är ett komplext system där teknologi, arbetssätt, människor och kultur samspelar optimalt.

Ways of designing organizations

Lärande organisationer är bättre

Forskning visar att  lärande organisationer är 92% bättre på att innovera än traditionella organisationer.

Lärande organisationer är bättre att lyssna in kunders behov, snabbare på att anpassa sig efter omvärlden, har förmåga att se möjligheter istället för problem och mycket bättre på att skapa värde både för sina kunder och övriga intressenter.

Lärande organisationer lockar till sig de bästa människorna - de bästa medarbetarna, de bästa kunderna, och de bästa leverantörerna och samarbetspartnerna.

En lärande organisation använder hela sina potential!

Nio motorer för att stärka den lärande organisationen

Spry tar avstamp i nio motorer, Growth Engines, som är avgörande för att bygga och upprätthålla en lärande organisation.

De nio motorerna beskriver egenskaper som är gemensamma för organisationer som har lyckats i transformationen mot en lärande organisation, och att skapa långsiktigt värde och en sund, varaktig tillväxt.

 

De nio motorerna täcker tillsammans in kultur, människor, arbetssätt och teknik och har alla påverkan på varandra och ett ömsesidigt beroende.

Motorer SWE.png

I den lärande organisationen är dess framgång allas angelägenhet

I den lärande organisationen är dess framgång, och utmaningar, allas angelägenheter. I den ”vanliga” organisationen är dina arbetsuppgifter din angelägenhet, teamets uppgifter teamets angelägenhet och så vidare

 

En lärande organisation är en plats där människorna i den kontinuerligt upptäcker hur de skapar sin verklighet och hur de kan förändra den för att bidra till organisationens framtid.

Inom forskning definieras en lärande organisation som en verksamhet som ständigt omvandlar sig själv för att bättre möta framtiden.

Den lärande organisationen har förmåga att aktivt investera i att forma framtiden utan att tappa fokus på vad som krävs för att vara framgångsrik idag

Dubbelriktat-tänkande.png

En lärande organisation har utvecklat förmågan till dubbelriktat dubbelriktat tänkande, dvs förmågan att kunna balansera mellan att stärka organisationens grund, för att vara relevant här och nu, och samtidigt aktivt investera i att transformera verksamheten för att vara relevant i framtiden.

bottom of page