top of page
  • Skribentens bildHelena Eketrapp

Nycklarna till framtidens arbete

Uppdaterat: 20 maj 2021

Idag läser vi nästan varje dag om Kompetensskiftet och "upskilling", det var t.ex. en stor fråga bland ledarna som träffades i Davos nyligen. Jag har jobbat med lärande och digitalisering i 30 år och funderar nästan varje dag på hur vi får det "riktiga" lärandet att hända, hur får vi till den lärande kulturen? Hur får vi våra medarbetare att bli de där engagerade och innovativa "learners" som vi pratar om?

Det blir allt tydligare att nycklarna inte finns inom utbildningsavdelningen, utan det handlar om andra saker som ett tydligt syfte i verksamheten, ett modigt ledarskap och samarbete på en högre nivå. I den här artikeln reflekterar jag över vad kompetensskiftet och framtidens arbete ställer för krav på våra företag.

 

Har precis läst några artiklar från Davos, där frågan ställs hur vi ska klara av kompetensskiftet. I artikeln How do we upskill a billion people by 2030 på Word Economic Forum diskuteras hur detta ska gå till. Ledarskap och samarbete över hela samhället lyfts fram som nyckeln till en lösning. I Business Insider refereras till Davos med följande citat "The same word "upskilling" popped up repeatedly during our meetings at Davos", men utan att egentligen gå in på problematiken mer än att det handlar om att vi behöver ofantligt fler tekniskt kunniga personer på vår planet och hur vi ska utbilda dem.


När jag läser dessa och andra artiklar om kompetensskiftet så funderar jag på vad framtidens jobb egentligen är och hur vi ska nå dit. Såklart handlar det om digitaliseringen, vi behöver fler som kan utveckla och utnyttja de nya möjligheter som tekniken ger oss, och vi behöver fler som förstår vad teknik kan göra och hur den kan driva innovation. Men framför allt handlar det nog om att rutinjobb försvinner (eller borde försvinna) och att fler behöver jobba med att hitta de ”osedda” problemen och möjligheterna, samt utveckla nya och bättre lösningar för dessa. Vi behöver helt enkelt få in mer entreprenörskap i våra företag, att hela tiden lära nytt, att testa och våga prova nya vägar – inget nytt kanske? Men, jag ställer mig frågan om dagens strukturer i många organisationer tillåter och uppmuntrar kreativa innovativa medarbetare? Detta kräver att ledare litar på sina medarbetare fullt ut och låter var och en få det stöd och utrymme som behövs för att kreativitet, innovationskraft, viljan att lära nytt mm ska blomstra (inom givna ramar såklart). Låter så självklart, men oj så svårt i verkligheten.


Men då kommer nästa fråga som ett brev på posten, vill verkligen alla lägga sin själ i sitt jobb? Nja, kanske inte… En förutsättning för att vi ska vilja engagera oss är att vi förstår syftet och nyttan på djupet både med våra egna jobb och med organisationen i stort. Och då menar jag syftet på en högre nivå än att tjäna pengar åt aktieägarna. Att företaget eller organisationen genomsyras av vilken nytta som det gör (och vill göra) på riktigt för sina kunder, partners, samhället och så vidare. Tyvärr möter jag allt för många organisationer som inte pratar om vilken nytta man gör, och framför allt inte internt, utan det är mer fokus på timmar, pengar, antal säljmöten etc. Detta kanske inte skapar den mest kreativa miljön eller det största engagemanget hos medarbetarna (utan bidrar istället till att man känner sig kontrollerad och hämmad i sitt arbete och i sin egen utveckling).


Jag ser också att teamet är otroligt viktigt, både i det lilla och i det stora. Även om vi kan göra bra saker på tu man hand, så får vi en helt annan kraft i samarbetet med andra, framför allt när vi får in mångfalden, så vi får tänka utanför det vanliga och se saker ur andras perspektiv. Det hjälper oss också att förstå andras behov på en nivå långt utanför vår egen världsbild, och det skapar empati för de som våra företag finns till för.

Så min uppfattning är att de viktigaste nycklarna till framtidens arbete är:

  1. att det finns ett tydligt autentiskt och kommunicerat syfte med verksamheten.

  2. ett modigt ledarskap som bygger på tydlighet, tillit och öppenhet.

  3. att samarbete uppmuntras på alla nivåer, både inom och utanför organisationen.

Då kan vi få vi en otrolig kraft i företaget med en lärande kultur som blomstrar och engagerade medarbetare som skapar fantastiska innovationer som verkligen ger nytta.

Det spännande är att detta tycks gälla alla organisationer, från den lilla lokala firman med ett par anställda till den stora globala organisationen med avancerade högteknologiska tjänster.


Hur får vi då detta att hända? Såklart är det en lång resa att få dessa nycklar på plats, det kräver medvetenhet och insikt. Och, det viktigaste av allt är nog mod, att våga börja jobba med dessa frågor genom hela organisationen och våga stå emot de krafter som vill motverka förändringar eller de personer som är rädda och inte vill släppa sin makt.


3 visningar

Comentarios


bottom of page